Tag Archive | antydepresanty

Antydepresanty?

Dział anty-depres-anty poświęcony jest informacjom na temat badań dotyczących działania (lub nie) antydepresantów. Będziemy publikować wyniki badań, wnioski z najnowszych artykułów i książek. Chcemy zwrócić uwagę na problem leków w kontekście leczenia depresji. Działanie leków antydepresyjnych nie jest wyjaśnione, możliwe jest, że w dużej części opiera się na efekcie placebo. Warto wyposażyć się w wiedzę, która pozwoli na bardziej świadome poruszanie się w temacie zdrowia psychicznego i pozwoli na świadomy wybór sposobu radzenia sobie z depresją.

Poniżej wybrane fragmenty książki: Nowe leki cesarza. Demaskowanie mitu antydepresantów   I. Kirsch, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2011

„Poddaliśmy analizie 40 testów klinicznych, w których wzięło udział ponad 3 tysiące pacjentów w stanie depresji. Obserwowaliśmy średnią poprawę, w toku badania, w każdej z czterech grup, wyłonionych ze względu na typ kuracji: leki, placebo, psychoterapia i brak leczenia.”

Wykres przedstawia wnioski:

„[Wykres] wskazuje na wyraźną poprawę zarówno w grupie pacjentów, w której stosowano leki, jak i w grupie osób poddanych psychoterapii. Pacjenci zaczynają czuć się lepiej, gdy otrzymają jakąś formę leczenia, a różnica między skutkami uzyskanymi dzięki różnym jego formom nie jest zbyt duża. Ludzie odnotowują także poprawę, gdy podawane jest im tylko placebo i w tym przypadku poprawa także jest niezwykle duża, chociaż nieco mniejsza niż w przypadku stosowania leków lub psychoterapii. Z drugiej strony pacjenci, którzy nie zostali poddani żadnej formie leczenia, wykazywali stosunkowo niewielką poprawę.”

Wnioski I.Kirscha:

„(…) brak podjęcia jakichkolwiek działań nie jest najlepszą reakcją na depresje. Ludzie nie powinni po prostu czekać na samoistne uzdrowienie z klinicznej depresji, ani biernie oczekiwać otrząśnięcia się z niej.”

„Efekt placebo był bardzo silny w leczeniu depresji. To co nas jednak zdziwiło to mała różnica między reakcją na leki i reakcją na placebo. Różnica ta stanowi efekt działania leku. (…) duża część terapeutycznej reakcji na leki spowodowana jest efektem placebo.”

„Różnica, po odjęciu poprawy samoistnej i efektu placebo, stanowi skutek zastosowania leków. Na rysunku można zaobserwować, że wielkość poprawy wśród pacjentów, którym podano placebo, stanowiła 75% reakcji działania leków. Oznacza to, że jedynie 25% korzyści z zastosowania antydepresantów związanych było z wykorzystaniem chemicznego działania leków. Oznacza to także, że 50% poprawy stanu pacjentów należy łączyć z efektem placebo. Innymi słowy, efekt placebo był dwa razy silniejszy niż skutek podania leków. Efekt działania leków wydał nam się raczej mały biorąc pod uwagę fakt, że lekarstwa te uznano za rewolucję w leczeniu depresji – wielki hit branży farmaceutycznej – przepisywane były milionom pacjentów, a ich roczna sprzedaż osiągnęła poziom miliardów funtów ”

Ciąg dalszy nastąpi !!

Reklamy