Deklaracja Praw Seksualnych

Seksualność jest bardzo ważną i nieodłączną częścią natury ludzkiej. Jest to także sfera, której dotyczy cała masa różnego rodzaju nakazów i zakazów powodujących dezorientację i wcale nierzadko – cierpienie. Te zakazy i nakazy pochodzą często z różnych źródeł (rodzina, kultura, kościół, szkoła, znajomi, przyjaciele, media, wiedza naukowa, prawo, etc.), co może powodować ich wzajemne wykluczanie się, a to z kolei wzmaga poczucie zagubienia.

Z mojego punktu widzenia, punktu widzenia psychologa i terapeuty, ważne jest, aby brać także pod uwagę do czego ma się prawo jako człowiek, także w obszarze seksualności. Posiadanie prawa nie oznacza automatycznie „nakazu robienia czegoś”. Oznacza, że „możesz coś zrobić, jeśli Tobie to odpowiada”.  Znajomość własnych praw często ułatwia radzenie sobie z takimi „zakazami” lub „nakazami”, które raczej przeszkadzają w życiu niż pomagają.

Poniżej przedstawiam Deklarację Praw Seksualnych ustanowioną przez World Association for Sexology. Myślę, że warto znać te kilka punktów, by wiedzieć, że seksualność i jej różnorodna ekspresja jest czymś normalnym, zdrowym. Każdy, oczywiście, ma również prawo, by w stosunku do siebie określać takie normy (zakazy, nakazy) i podejmować takie decyzje, na które ma się wewnętrzną zgodę, które pasują (np. „Nigdy nie podejmę współżycia przed ślubem, bo jest to sprzeczne z moim światopoglądem”). I to też jest OK.

Zachęcam do lektury. Bardzo przyjemnej.

Tomasz Grabiec

 

Deklaracja Praw Seksualnych

Seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej. Jej pełny rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak pragnienie obcowania, intymności, ekspresji uczuć, czułości i miłości.

Seksualność wynika z interakcji zachodzących między jednostką a otaczającą ją strukturą społeczną. Pełen rozwój seksualności jest niezbędny do osiągnięcia dobrostanu w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz społecznym.

Prawa seksualne należą do uniwersalnych praw człowieka, bazujących na niezbywalnej wolności, godności i równości wszystkich istot ludzkich. Ponieważ zdrowie jest fundamentalnym prawem człowieka, tak samo podstawowym prawem musi być jego zdrowie seksualne.

W celu zapewnienia zdrowego rozwoju seksualności jednostek ludzkich i społeczeństw wszystkie społeczeństwa muszą uznawać, promować, szanować poniższe prawa seksualne i bronić ich wszystkimi środkami.

Zdrowie seksualne rozwija się w środowisku, które uznaje, respektuje i stosuje te prawa seksualne.

 1.      Prawo do wolności seksualnej

Wolność seksualna obejmuje możliwość jednostki do wyrażania pełni potencjału seksualnego. Jednakże wyklucza wszelkie formy przymusu seksualnego, wykorzystywania oraz nadużyć w jakimkolwiek czasie i jakiejkolwiek sytuacji życiowej.

 2.      Prawo do odrębności seksualnej, integralności oraz bezpieczeństwa seksualnego ciała

Prawo to pozwala człowiekowi podejmować niezależne decyzje dotyczące własnego życia seksualnego, zgodne z własną moralnością i etyką społeczną. Obejmuje ono również możliwość sprawowania kontroli oraz zadowolenie z własnego ciała, wykluczając tortury, okaleczenie i jakąkolwiek przemoc.

 3.      Prawo do prywatności seksualnej

Obejmuje możliwości podejmowania indywidualnych decyzji i zachowań w sferze intymnej w stopniu, w jakim nie naruszają one praw seksualnych innych osób.

 4.      Prawo do równości seksualnej

Odwołuje się do wolności od wszystkich form dyskryminacji, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, rasy, klasy społecznej, religii lub niepełnosprawności fizycznej albo emocjonalnej.

 5.      Prawo do przyjemności seksualnej

Przyjemność seksualna, włączając w to zachowania autoerotyczne, jest źródłem fizycznego, psychologicznego, intelektualnego i duchowego dobrostanu.

 6.      Prawo do emocjonalnego wyrażania seksualności

Wyrażanie seksualności obejmuje więcej niż przyjemność erotyczną lub zachowanie seksualne. Ludzie mają prawo do wyrażania swojej seksualności poprzez komunikowanie się, dotyk, wyrażanie uczuć i miłości.

 7.      Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych

Oznacza możliwość zawarcia związku małżeńskiego lub niezawierania go, przeprowadzenia rozwodu oraz ustanawiania innych opartych na odpowiedzialności form związków seksualnych.

 8.      Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących posiadania potomstwa

Obejmuje możliwość podejmowania decyzji o posiadaniu lub nieposiadaniu potomstwa, jego liczbie, różnicy wieku między potomstwem oraz prawo do pełnego dostępu do środków regulacji płodności.

 9.      Prawo do informacji seksualnej opartej na badaniach naukowych

Prawo to implikuje, że poszukiwanie informacji dotyczących seksualności będzie realizowane na drodze nieskrępowanych, lecz naukowo etycznych badań, a ich odpowiednie rozpowszechnianie będzie następować na wszystkich poziomach społecznych.

 10.  Prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej

Jest ona procesem trwającym od momentu narodzin, przez całe życie i powinny być w nią zaangażowane wszystkie instytucje społeczne.

 11.  Prawo do seksualnej opieki zdrowotnej

Seksualna opieka zdrowotna powinna być dostępna w celu zapobiegania i leczenia wszelkich problemów, chorób i zaburzeń seksualnych.

 Prawa seksualne stanowią fundamentalne i uniwersalne prawa człowieka.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s